За нас

Нашата история

Проектантско бюро GPA Studio GmbH е създадено 2012 година от арх. Георги Петканешков с копнеж за създаване на архитектура, служеща на нуждите на съвренния глобален човек, допринасяща за развитието на социалната му среда и усещането на сетивата му, но без да го кара да си губи чувството за човешки мащаб и уют. Арх. Георги Петканешков завършва образованието си в Технически Университет Дармщад, който е един от най- уважаваните и успешни архитектурни университети в Германия, Там се формират основните му професионални знания и представи, както и цялостен маниер и подход към професията, които впоследствие се затвърждават, доразвиват и обогатяват в ежедневната работа. От самото си създаване бюрото е в постоянно развитие и растеж благодарение на усърдната работа на всички съмишленици, които са минали през него в годините.

Нашата ИДЕОЛОГИЯ

Нашата ИДЕОЛОГИЯ се гради на тезата, че Архитектурата е приложно изкуство, което служи на хората, задоволява нуждите на сетивата им и улеснява начина им на живот. Главната цел на Архитектурата е да служи на ползвателите си по най-добрия начин и във функционален и в духовно- сетивен план. Стараем се нашите проекти да не са самоцелни и да задоволяват единствено нашето его и нашите вътрешни потребности и мечти да реализираме визиите си, а да намират златната пресечна точка между нуждите на клиентите ни, техният светоглед и чувство за естетика с нашата представа и професионално усещане за “най- добрата” реализация на проекта. Професионално държим изключително много на перфектната симбиоза между визуалната проява на проекта и неговата функционална и технологична същност. Само тогава, когато и трите аспекта са напълно издържани, може да говорим за добре свършена работа и качествен продукт. Ние вършим работата си с вдъхновение!

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

За нас добрите партньорски взаимоотношения са от изключителна важност и са в основата на качествения архитектурен продукт. Ние вярваме, че когато има синергия в отношенията и действията между инвеститор и изпълнител, резултатът надминава очакванията. От създаването си през 2012г. архитектурно бюро GPA Studio GmbH се стреми към изграждане на устойчива и многообразна партньорска мрежа и трупа все повече нови ПАРТНЬОРИ под формата на доволни частни клиенти, с някои от които след съвместната ни работа ни свързват добри приятелства и нова съвместна работа, както и много КОРПОРАТИВНИ ПАРТНЬОРИ, с които имаме изпълнени редица успешни обекти през годините, които са допринесли много за развитието и на двете страни. Не на последно място искаме да споменем колко държим и на добрите си партньорски отношения с всички наши колеги инженери, с които съвместно създаваме нашите проекти, както и партньорските фирми доставчици на строителни материали и специализирано оборудване.