NEW LAND DISTRICT LOZEN на Build Invest Bulgaria AD взе РС на 21.12.2023г.

Проектът “NEW LAND DISTRICT LOZEN” на Build Invest Bulgaria, който е разположен в полите на Лозенска планина с фантастични 360 градусови гледки и представлява един много разнообразен микс от жилищни единици – еднофамилни свободностоящи къщи, редови къщи, къщи близнаци, както и малки нискоетажни блокове, които са разположени на много голяма площ в богато озеленен ландшафт, взе официално Разрешение за строеж на 21.12.2023г. и влиза във фаза на реализация.

Корпоративните партньори, които ни се довериха във времето